Coraz trudniej o pracę

Coraz trudniej o pracę

Warto przyjrzeć się sytuacji na rynku pracy jaka panuje w Mysłowicach. W styczniu tego roku 3037 osób było zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Mysłowicach z czego 519 osób zostało zarejestrowanych tylko w tym miesiącu. Z danych całego roku 2013 oraz pierwszego miesiąca roku 2014 łatwo jest zauważyć iż średnio w Urzędzie Pracy w Mysłowicach zarejestrowanych jest 3009 osób, a każdego miesiąca rejestruje się średnio 430 nowych bezrobotnych. Warto też przyjrzeć się stopie bezrobocia jaka występuje w Mysłowicach, średnio w roku 2013 wynosiła ona 10,26 %. Największa stopa bezrobocia w Mysłowicach wynosiła 11,7 %, miało to miejsce w marcu 2013 roku, najgorszym okresem kiedy to stopa bezrobocia windowała w górę były miesiące styczeń do czerwiec 2013 roku. Dlaczego właśnie okres przede wszystkim zimowy i wiosenny ? Wiele osób właśnie zimą nie potrafi znaleźć zatrudnienia, spowodowane jest to przestojem panującym na rynku pracy, nie da się ukryć iż wpływa na to również brak ofert zatrudnienia tymczasowego, co w szczególności uderza w młodzież. Da się zauważyć to w statystykach prowadzonych przez urzędy pracy. W najtrudniejszej sytuacji pozostają osoby znajdujące się w tak zwanej szczególnej sytuacji na rynku pracy, są to osoby poniżej 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, oraz osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudniania w okresie powyżej 12 miesięcy).W literaturze przedmiotu wymienionych jest wiele rodzai bezrobocia. Mówi się o bezrobociu strukturalnym wynikającym z niedopasowania kwalifikacji pracowników do obecnych wymogów, przykładowo zbyt niskie kompetencje osoby bezrobotnej. Istnieje również pojęcie bezrobocia frykcyjnego, które łatwiej jest pokonać, gdyż wynika z często naturalnych barier przepływu informacji między potencjalnym pracownikiem a pracodawcą. Można wymienić również bezrobocie ukryte, cykliczne, z wyboru, dobrowolne, przymusowe, technologiczne, koniunkturalne, sezonowe, tak naprawdę rodzaje bezrobocia rozpatruje się poprzez analizę jego cech. Jedno jest jednak pewne, obecnie potencjalni pracodawcy stawiają coraz większe wymagania kandydatom na pracownika i to również dzięki ciężkiej sytuacji na rynku pracy jaka obecnie panuje. Młody człowiek, który pragnie podjąć zatrudnienie, a posiada dyplom uczelni wyższej, często musi zdać sobie sprawę z tego, że to już nie wystarcza, a z pewnością nie wystarcza na podjęcie wymarzonej pracy. W cenie u pracodawców jest wyższe wykształcenie, lecz zdobyte w renomowanej uczelni, poparte specjalistyczną, realną wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniem zawodowym zdobytym najlepiej jeszcze w trakcie studiów. Kandydat który ma szansę zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną musi znać także więcej niż jeden języków obcych, oraz w zależności od stanowiska znajomość wymaganych do podjęcia pracy konkretnych programów komputerowych, co pozwalać ma na płynny start w miejscu pracy. Ważnym jest również w współczesnych czasach mobilność kandydata oraz jego dyspozycyjność. Istotnym jest by te wszystkie cechy pozwoliły na jest sprawne wdrożenie kandydata w działania firmy. W obecnych czasach wysłanie CV do pracodawcy nie wystarcza. Pierwszą żelazną zasadą jest zadbanie o jakość aplikacji, oraz zadbanie o drogę jaką ma się ona do pracodawcy dostać. CV musi spersonalizowane, oraz skonstruowane tak by podkreślać atuty osoby bezrobotnej w oczach konkretnego pracodawcy. Co to oznacza? Oznacza to, ze wysyłając aplikację na stanowisko pracownika biurowego niekoniecznym jest podkreślanie znajomości wykładania towaru w sklepie, odnosi się to również do naginania prawdy dla uatrakcyjnienia swojej osoby. Pamiętać trzeba iż na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawcy lub osoby odpowiedzialne za rekrutację pracowników często badają realną wiedzę i zdolności pracownika. Jeżeli aplikacji nie można dostarczyć osobiście, co byłoby często najlepszym rozwiązaniem, zadbać trzeba o to, aby wysyłać ją z skrzynki e-mail o odpowiednim adresie. Nie polecanym są adresy typu amorek@… misiek12@ … itp. Mimo zadbania o te wszystkie szczegóły, mimo napisania również właściwego, treściwego, podkreślającego atuty listu motywacyjnego, znalezienie pracy jest często niezwykle trudnym. Warto wtedy samemu podjąć inicjatywę i wyjść pierwszemu do potencjalnego pracodawcy. Ponieważ samo aktywne poszukiwanie pracy, pytanie się o nią wręcz wprost jest często przepustką do zatrudnienia. Niejednokrotnie słyszeliśmy już nawet o banerach czy reklamach osób które szukały zatrudniania i dzięki temu je w końcu znaleźli. To prawdopodobnie przebojowość i pomysł jest dzisiaj najbardziej w cenie.

DN

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować