Porada: Jak poradzić sobie z egzekucją za zaległy abonament RTV

Porada: Jak poradzić sobie z egzekucją za zaległy abonament RTV

Setki tysięcy Polaków dowiedziało się, że są dłużnikami. Czasem na kwoty idące w tysiące złotych. Radzimy jak się bronić gdy zostaliśmy wprowadzeni w błąd na przykład poprzez nawoływania obecnego premiera żeby nie płacić abonamentu…
W jaki sposób pomimo nie zaciągania długów w banku oraz terminowego spłacania rachunków zostać postawionym przed zawiadomieniem o zajęciu prawa majątkowego? Każda osoba fizyczna, (nie objęta zwolnieniami w tym zakresie), a która ma w swoim domu telewizor tudzież inny odbiornik jak radio, a nieopatrznie wpuściła listonosza lub kontrolera Poczty Polskiej, liczyć się musi z niechybnym zderzeniem z takową wiedzą. Przekonało się o tym już niestety wiele osób.
Najczęściej odbywa się to w podobnym schemacie. Pewnego słonecznego dnia, gdy okazuje się przykładowo, że na rachunek bankowy zamiast pełnej kwoty emerytury, renty, wynagrodzenia, tudzież innego świadczenia wpływa tylko część, lub co gorsza mniejsza część z należnej wysokości. Odbiorca zachodzi w głowę z jakiej racji. Udaje się wtedy do siedziby banku, ZUS-u , pracodawcy z oczywistymi pretensjami. A tam dowiaduje się, że jest „jakieś zajęcie”. Po paru dniach przychodzi pismo o tytule „Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego (świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego / wynagrodzenie) u dłużnika zajętej wierzytelności będącego (organem rentowym / pracodawcą )”. W skrócie można powiedzieć, że dokonane zostało zajęcie świadczenia emerytalnego/ rentowego lub wynagrodzenia. Pozwala na to art.79 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na mocy którego, organ egzekucyjny – Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego, wzywa ww organ rentowy (ZUS) / pracodawcę do nie wypłacania zajętej części świadczenia / wynagrodzenia lecz przekazywania jej organowi egzekucyjnemu, aż do momentu pokrycia zobowiązań. Skąd więc w tej całej historii Poczta Polska ? Otóż wystawia ona tak zwane tytuły wykonawcze, na mocy których pismo to w ogóle ma prawo bytu. Takowe mogą być wystawiane w zależności od sytuacji nawet od 2008 roku , obejmują swoim zakresem do 3 miesięcy, bywa więc, że jest ich nawet kilkanaście. Na mocy każdego tytułu wyznaczana jest kwota należności głównej, a od niej tak zwane odsetki za zwłokę w wysokości 10 %. Oczywistym jest ich kumulowanie się. W związku z powyższym dłużnik ma do zapłacenia skumulowaną kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz koszty egzekucyjne.
Dłużnik postawiony w takiej sytuacji ma pewne możliwości działania, po pierwsze może pogodzić się z zaistniałą sytuacją, może też (o czym informowany jest na końcu pisma małym druczkiem) złożyć skargę na czynności organu egzekucyjnego do organu nadzoru (lecz za pośrednictwem organu egzekucyjnego) w terminie do 14 dni od dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej.
Istnieje jednak trzecia możliwość, jeżeli spełnione są warunki.
Dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
– 55,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w gospodarstwie wieloosobowym
(w 2014 roku 932,40 zł)
– 74,00 % minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w gospodarstwie jednoosobowym
(w 2014 roku 1 243,20 zł).
W takiej sytuacji istnieje możliwość umorzenia zaległości w opłatach abonamentowych, kwoty te zostały ustalone przez wierzyciela, tj. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w uchwale Nr 391/2012. Jeżeli dochód dłużnika przekracza ww wartości ma on prawo do przesłania wniosku o rozłożenie zaległości w opłatach abonamentowych na raty włącznie z odsetkami. Umorzenie tudzież rozłożenie zaległości w ratach jest możliwe na mocy art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
Aby ratować domowy budżet należy wysłać do wierzyciela wniosek o umorzenie należności tudzież jej rozłożenie na raty wraz z załączonymi:
– decyzją / dokumentem organu emerytalno – rentowego / pracodawcy o pobieranym świadczenia / wynagrodzenia
– zaświadczeniem o dochodach / bezrobociu pozostałych członków rodziny
– zaświadczeniem potwierdzającym liczbę osób prowadzących wraz z dłużnikiem wspólne gospodarstwo domowe
– zaświadczeniem (jeżeli istnieje możliwość) o korzystaniu z pomocy finansowej / rzeczowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– dołączyć można również inne, jak przykładowe kserokopie rachunków za lekarstwa, wedle wyobraźni.

M.M.,
Artykuł powstał przy współpracy z prawnikiem Danielem Jacentem

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować