Bezsilna wściekłość – ciąg dalszy

Bezsilna wściekłość – ciąg dalszy

Moje wystąpienie na sesji Rady Miasta z informacją o przebiegu posiedzenia doraźnej Komisji do wyjaśnienia i oceny zbycia udziałów w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oburzyło nie tylko radnego Dariusza Wójtowicza. Również panowie Przewodniczący Rady Miasta radny Grzegorz Łukaszek, Przewodniczący Komisji Finansów radny Tomasz Szewczyk oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Janusz Wszołek stanowczo protestowali przeciw ujawnianiu poufnych w ich mniemaniu wypowiedzi radnych i urzędników na komisji. Zwłaszcza przed ocenzurowaniem ich przez „proprezydencką większość”, żeby niepotrzebnie nie gorszyć maluczkich. Nawet pan Prezydent Grzegorz Brzoska cierpliwie tłumaczy takim radnym jak Daniel Jacent, Zbigniew Karaszewski, Bernard Pastuszka czy niżej podpisany cel tej Komisji opacznie przez nich rozumiany. Nie po to radni dostają wszystkie żądane dokumenty, żeby się czepiać i krytykować. Nie tylko na sesji, ale nawet na Komisji. Bo czepianie się na sesji woła wręcz o pomstę do Nieba, skoro nieopatrznie może zgorszyć maluczkich. Na sesji można tylko pochwalić, że wszystko jest git i ausgezeihnet. Jednak ponieważ trudno utrzymać w ryzach wszystkich radnych – wszystkim zafundowano za pieniądze podatników przedstawienie pod tytułem nagrywanie „na żywo” obrad przez „internetową telewizję Mysłowice”. Ale bez obaw – przekaz do ludu idzie już „profesjonalny” według wypróbowanych wzorców.
Póki co tu zaryzykuję tezę jedyną, choć szerzej uzasadnię ją przy innej okazji.
Geografia resortowego państwa jawi nam się jak na dłoni. Wspominamy „Żołnierzy Wyklętych” … Na wojskowych Powązkach w czasach PRL-u w dzień Wszystkich Świętych łuny bijące od świec nad mogiłami żołnierzy Armii Krajowej, Wojska Polskiego, nad Dolinką Katyńską, a obok ciemność i pustka komuszych kwater …
Ale doraźnie wracam do nieocenzurowanych pytań nawiązujących do prywatyzacji szpitala. Pytam Prezydenta Miasta pana Edwarda Lasoka:
1. Dlaczego informował Pan Premiera Donalda Tuska, a potem również w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej miasta zainteresowanych i mieszkańców, że przedmiotem sprzedaży były jedynie udziały miasta w MCZ sp. z o.o., a nie Szpital ? Czy nie miał Pan wiedzy, że Szpital to instytucja zajmująca się stacjonarnym leczeniem chorych, a w jej skład wchodzi personel, wyposażenie, zawarte kontrakty stosownie do regulacji z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ?
2. Czy nie miał pan wiedzy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach musiał zostać zarejestrowany w rejestrze Wojewody Śląskiego jako jednostka organizacyjna MCZ Sp. z o.o. skoro już 15 czerwca 2011 roku występując jako Zgromadzenie Wspólników powołał pan pana Kajetana Gorniga ( Prezesa MCZ Sp. z o.o. powołanego przez Radę Nadzorczą ) na stanowisko również dyrektora N ZOZ Szpital Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach oraz wyraził zgodę na zajmowanie się przez niego interesami konkurencyjnymi wobec interesu Spółki oraz uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych wobec Spółki, z zastrzeżeniem, że zgoda obejmuje stan na dzień podjęcia uchwały ?
3. Czy pan Gornig został zobowiązany do przekazania na ręce Prezydenta informacji o prowadzonych na dzień podjęcia niniejszej uchwały interesów konkurencyjnych wobec Spółki oraz uczestniczenie w podmiotach konkurencyjnych wobec Spółki w zawitym terminie pod rygorem wygaśnięcia zgody, jak się wywiązał z tego zobowiązania i z jakimi konsekwencjami dla ważności wspomnianej zgody na przestrzeni piastowania w/w funkcji z mandatu Miasta ?
4. Czy wiedział Pan, że sprzedaż szpitala bez budynku jest korzystna dla Konsorcjum, bowiem zabytkowy, będący w złym stanie budynek wymaga ciągłych remontów ? Czy nie obciąży to prędzej czy później Miasta jako właściciela ? Czy Miasto Mysłowice nie będzie zmuszone pokrywać nawet kosztów utrzymania w należytym stanie budynku, w którym działać będzie prywatna spółka, a to pod presją zaniechania działalności leczniczej bo koszty jej prowadzenia przewyższają możliwości finansowe tego podmiotu wynikające z wątpliwej opłacalności świadczonych usług, co jest pochodną wadliwej polityki państwa w tej materii ? Czy Pan Prezydent może wyliczyć ile milionów zainwestowało Miasto w nieruchomość i sam budynek szpitala na ostatnich kilkunastu lat ?
5. Czy naprawdę wierzy Pan, że Konsorcjum, składające się z trzech osób fizycznych – pracowników szpitala oraz spółki z o.o., prowadzącej poradnię w Katowicach, jest w stanie zapłacić 7 mln zł za bankrutujący szpital, w tym spłacić jego długi i inwestować w „rozwój” coraz większych strat na działalności wymuszanych przez niewydolny system państwowej rzekomo bezpłatnej, a ostatecznie funkcjonującej i tak na koszt podatników służby zdrowia ?
6. Czy wiedział Pan, że 3,5 mln zł deklarowanych inwestycji nie będą środkami inwestorów, bo mają pochodzić z funduszy norweskich, a przy tym Miasto poręczyło pokrycie udziału własnego, co było warunkiem rozpatrywania wniosku?
7. Czy wiedział Pan, że jedyna spółka w składzie Konsorcjum to OLK-MED sp. z o.o., której pan Kajetan Gornig, obecny prezes MCZ, był prezesem i udziałowcem do 2012 roku, a teraz jest prokurentem-członkiem zarządu jako radny PO w Gliwicach i członek Rady Regionu PO podobnie jak pani Jolanta Charchuła – radna PO w Mysłowicach i przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia RM – jest też udziałowcem i prokurentem-członkiem zarządu spółki OLK-MED, czego zresztą nie ujawniła w swoich oświadczeniach majątkowych ?

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować