W lewo zwrot …

W lewo zwrot …

Ponieważ w lewo poszła ewolucja preferencji mysłowickiego samorządu, to ustawicznie przybywa lewizn. Prezydent i ślepo popierająca go większość 15 radnych już jawnie demonstruje skrajną pogardę dla prawa. Świadczy o tym aferalna sprzedaż Szpitala Nr 1, a następnie uchylenie uchwały powołującej komisję doraźną do wyjaśnienia i oceny procedury zbycia udziałów w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i to na wniosek „Komisji Rewizyjnej” Rady Miasta Mysłowice, kiedy po dwóch miesiącach pracy komisji wskazano już kilkadziesiąt naruszeń prawa w toku czynności przygotowujących sprzedaż oraz w samej umowie zbycia udziałów i Szpitala nr 1 za cenę 135 tysięcy złotych. A wszystko to w klasycznym modelu nomenklaturowym inspirowanym przez dwoje radnych PO, pod patronatem zespołu negocjacyjnego, którym kierował Wiceprezydent Miasta, a Radę Miasta „reprezentował” w nim radny Klubu „Wspólnie dla Mysłowic (czytaj SLD) pan Dariusz Wójtowicz, będący też członkiem Komisji Rewizyjnej i tam zajadłym przeciwnikiem „donosów” o przekrętach prawa w działaniach samorządowych. Nade wszystko zaś pretendentem do prezydenckiego Tronu, co też jest na swój sposób obiecujące.
Ta sama lewa część „Komisji Rewizyjnej” (oprócz pana Wójtowicza, radni Teresa Bialucha i Janusz Wszołek z Mysłowickiego Porozumienia Samorządowego oraz radny Sebastian Roncoszek z RAŚ) zdążyła już też zablokować wniosek radnych opozycji w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionym czynie naruszenia przepisów art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponieważ Prezydent już ponad pół roku zwleka z wprowadzeniem do budżetu miasta zapłaty zasądzonej od Miasta kwoty 781 691,97 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10 maja 2011 roku oraz kwoty 46 285 zł tytułem kosztów procesu. Nadto zasądzonej od Miasta kwoty 44 485 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Powyższe dotyczy spornej części wynagrodzenia Wykonawcy 8 boisk dla mysłowickiej młodzieży. A odsetki stale rosną.
Postępackie Mysłowice pozazdrościły też najbardziej zadłużonym polskim Gminom i nie chcą być gorsze. Jednak podatnicy w tym roku nie muszą się przesadnie lękać o swoje portfele, bo to rok wyborczy. Natomiast samorządy przyszłych kadencji … Ooo, to już inna bajka, ale obecnie nie głosują …
Zważywszy, iż według art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego „w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli” godzi się odnotować, że większość mysłowickich radnych jest w awangardzie postępu i nicuje prawo, a również inne dobra – jak należy – na lewo …

Piotr Oślizło

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować