Sielanka

Sielanka

Zdaniem pana Prezydenta Edwarda Lasoka „budżet realizujemy na dobrym poziomie”, „ i oby tak było w następnych latach”. „W budżecie mamy poważną pozycję związaną z zadłużeniem, które przejęliśmy głównie z tytułu budowy kanalizacji w latach 2004-2010”. W związku z tym musimy przeznaczać znaczne środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań – kredytów i poręczeń”. „Zadłużenie maleje, spłaty realizujemy sukcesywnie. Łącznie kilkadziesiąt milionów rocznie, co oznacza, że tych środków nie możemy wykorzystać na inwestycje i inne niezbędne przedsięwzięcia. Regulowanie obciążeń rozłożyliśmy w czasie. Gdybyśmy tego nie zrobili, miasto nie znalazłoby się w strefie korzystnych wskaźników. Nie mielibyśmy wówczas żadnych możliwości finansowania inwestycji.” I tak dalej w takim słodko operetkowym duchu… A to czerwiec wielkich imprez. Siatkówka, koncerty i premiera płyty. Nowocześnie w mysłowickich przedszkolach. NIK ocenia pozytywnie. Nowoczesny endoskop trafił do mysłowickiego szpitala …
Innymi słowy „BEZPŁATNY BIULETYN TWOJE MYSŁOWICE” … bo wydany za Twoje i za moje też pieniądze, które wessał budżet Miasta Mysłowice … przekonuje, że te pieniądze trafiły we właściwe ręce … I kreśli obraz miasta tak sielankowy i „prawdziwie prawdziwy”, jak owe jelenie na rykowiskach …
Towarzyszy temu niebywała „zapobiegliwość”, aby do opinii publicznej, a zwłaszcza do „organów nadzoru” nie docierały zawiadomienia o ciemnych sprawkach. Największe zasługi w tej materii trzeba przypisać niewątpliwie Komisji Rewizyjnej kierowanej przez panów Sebastiana Roncoszka i Janusza Wszołka. Wiernie służy też swojemu Panu pan Przewodniczący Rady Grzegorz Łukaszek. Dzięki ich zaangażowaniu pospiesznie rozwiązano komisję doraźną, która wytknęła długą litanię nieprawidłowości i nadużyć przy prywatyzacji NZOZ Szpitala Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach. Nie można też skutecznie zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o jej naruszeniach, bo tyko zawiadomienia przez „organy” legitymują go do wszczęcia postępowań. Więc sielanka póki co trwa i to bez znaczących zakłóceń …
Jednak, żeby tradycji stało się zadość, zgłaszam zdanie odrębne. Budżet realizujemy na fatalnym, bo zbójeckim poziomie i najwyższy już czas, aby to wreszcie zmienić. Obecny i tak już skrajnie koszmarny fiskalizm tylko będzie narastał, tak jak nieustannie narasta zadłużenie miasta. A tych długów nikt nam na piękne oczy nie umorzy. Na szczęście dla Prezydenta przywoływane przez niego „korzystne wskaźniki” pozwalają legalnie okradać następne samorządy odsuwając w coraz bardziej odległą siną dal spłatę zadłużenia, ale przecież nie za darmo. Na coraz większe kwoty odsetek poskładają się oczywiście podatnicy, a wzbogacą głównie „pomocodawcy”, choć pewnie z kurzu wzbijanego przez te operacje niejeden lokalny trzosik pewnie też napęcznieje.
Zważywszy to zabiegi koalicyjnych radnych – Komisji Rewizyjnej przygotowujących wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za 2013 rok aby uzyskać opinię pozytywną i żeby z tej opinii wyciąć informacje o nieprawidłowościach – nabrały wymiaru farsy. Przeciw pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu głosowali tylko Michał Makowiecki i niżej podpisany. Ale już radny Dariusz Wójtowicz (reprezentujący w Komisji Rewizyjnej lewicowy klub Wspólnie dla Mysłowic kolaborujący doraźnie z Prezydentem) rzekomo brzydzący się donosami na kolegów (czytaj: zawiadomień Rzecznika o naruszeniach dyscypliny i prawa) z głosowania na wszelki wypadek się ulotnił. Dlatego wniosek uchwalono tylko 3 głosami „za” przy dwóch „przeciw”.
Żeby Regionalnej Izbie Obrachunkowej ułatwić wydanie pozytywnej opinii o wniosku, a zwłaszcza o opinii komisji jej projekt przygotowany przez pana Roncoszka radni „omówili” i „zapomnieli” uzupełnić o uwagi krytyczne oraz przegłosować przed wysłaniem do RIO. Nie informując o tym radnych wnoszących o uzupełnienia.
Wobec tego radni Makowiecki i niżej podpisany wysłali do RIO dodatkowo opinię uzupełnioną o swoje zdanie odrębne. Jego treść publikujemy obok. O ustosunkowaniu się RIO do tego dokumentu będziemy opinię publiczną i właściwe organy informować.

Piotr Oślizło

Pismo skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

1Opinia KR i PO

2Opinia KR i PO 001 (2)

3 Opinia KR i PO 002 (2)

4 Opinia KR i PO 003

5 Opinia KR i PO 004

6 Opinia KR i PO 005

7 Opinia KR i PO 006 (1)

8 Opinia KR i PO 007

9 Opinia KR i PO 008

10 Opinia KR i PO 009

11 Opinia KR i PO 010

12 Opinia KR i PO 011

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować