Darmowe studia?

Darmowe studia?

Ponieważ tegoroczni maturzyści poznali już wyniki egzaminów nadszedł czas dla nich i ich rodzin wyboru odpowiedniego toku dalszego kształcenia. Jest to moment często kluczowy dla życia, przebiegu i profilu kariery zawodowej. Naprzeciw oczekiwaniu przyszłych żaków wychodzą Wyższe Uczelnie z swoją edukacyjną ofertą. Mimo iż w Polsce teoretycznie kształcenie winno być bezpłatne, rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Przed studentami i ich rodzinami czekają piętrzące się koszty bezpłatnego kształcenia się w kraju, paradoksalnie niezależnie od tego czy student wybierze uczelnie bezpłatną tak zwaną publiczną czy też uczelnie za naukę w której należy opłacać czesne. A to dopiero czubek góry lodowej. Przyjrzeliśmy się podstawowym kosztom jakie czekają na potencjalnych kandydatów. Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych (zaoczny system nauczania) w jednej z lepszych uczelni w województwie w zakresie finansów wynosi w granicach 2300 – 2600 zł za semestr odpowiednio za studia pierwszego (licencjat) i drugiego stopnia (magister). Niektóre uczelnie wprowadziły możliwość ratalnego spłacania czesnego. Prawa rynku są jednak nieubłagane, gdyż ta opcja wiąże się w efekcie z większą kwotą do spłacenia. Najmniej student ma szansę zapłacić, gdy tej dokona w jednej kwocie za całe studia, to też jednak zależy od wprowadzonej polityki finansowej danej jednostki. Do tych niemałych kwot należy także doliczyć w zależności od sytuacji koszty dojazdu, koszty wyżywienia, koszty ewentualnego zakwaterowania, oraz inne koszty które są doliczane w trakcie toku studiów takie jak, legitymacja studencka, powtarzanie semestru, dodatkowe egzaminy przykładowo językowe,koszt naliczany podczas tak zwanej obrony (często rzędu kilkuset złotych z wydaniem dyplomu), podręczniki jeśli są wymagane, czy też oczywiste, jak koszt zeszytów, kserokopii (każdy student wie, że ksero ratuje niejednokrotnie życie).
Mimo to da się dostrzec światło w tunelu, gdyż na studentów czeka pomoc finansowa. Jest ona realizowana poprzez stypendia. Pierwszym jest stypendium socjalne, do którego odebrania uprawiony jest student znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, ustala się ją poprzez średni dochód netto na członka rodziny zadeklarowanego przez studenta. Do kolejnego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, uprawione są osoby które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Istnieje także dla osób ambitnych opcja pobierania stypendium rektora, jednak te przeznaczone jest dla najlepszych (pod względem wyników w nauce) studentów. Żak może także do władz uczelni zwrócić się z prośbą o tak zwane zapomogi, są one przydzielane i wypłacane jednorazowo w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych, jak wypadek, włamanie, śmierć członka rodziny, klęski żywiołowe etc. Środki na stypendia wypłacane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów, który zasilany jest przez dotacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia z reguły wypłacane są w comiesięcznych ratach, na uprzednio przekazanej studentowi przedpłaconej karcie. Pracownicy uczelni powinni udzielić każdemu zainteresowanemu studentowi informacji na temat wymaganej dokumentacji, wniosków oraz przede wszystkim terminów ich składania. Istotnym jest by unikać błędów formalnych, które mogą mieć wpływ na decyzję o przyznanie pomocy finansowej.

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować