Informacja o nadzwyczajnym posiedzeniu radnych

 

W dniu 19.05.2016 r. radni Mysłowic radzili w sprawie restrukturyzacji części zadłużenia MPWiK Sp. z o.o w Mysłowicach. To było bez mała pół roku temu. Spółka z szukania “inwestora finansowego” nie zrezygnowała, choć krążą pogłoski, że pierwotne zamierzenia zostały zmienione. Ale postępowanie nie jest transparentne nawet dla radych. Z pogłosek można też wnosić, że zbliża się do rozstrzygnięć. Na pewno będą szokujące wielkością przyrostów opłat za wodę i ścieki, bo w przeciwnym razie aura tajemniczości była by zbędna. Więc może dlatego warto przypomnieć jak było na starcie, bo i o tym wydarzeniu wnikliwych informacji nie spotkałem.

O swoich zamierzeniach Pan Prezes Piotr Gałuszka informował posiłkując się prezentacją, której jednak radnym nie udostępniono. Spółka sposobi się się do przedstawienia potencjalnym zainteresowanym inwestorom oferty objęcia nowych udziałów w Spółce na kwotę 100 mln zł. To znaczy nie więcej niż 1/4 udziałów obecnych, których właścicielem jest wyłącznie miasto Mysłowice.

Głównym celem tej operacji ma być wygaszenie zobowiązań miasta w zakresie poręczeń na rzecz MPWiK-u, bo z powyższej kwoty 75 mln zł ma zostać użyte do ich wygaszenia przez bliżej nie określoną „restrukturyzację”, a tylko 21 mln zł na kluczowe inwestycje . Tymczasem potrzeba pilnie wymienić ok. 165 km stalowej sieci wodociągowej generującej już teraz poważne straty. Zwlekanie z wymianą to też rosnące straty. Ale owe 21 mln nie pokryje nawet czwartej części skromnie liczonych kosztów wymiany.

Ponadto założono, że udziały „Inwestora” Spółka będzie stopniowo wykupywała w celu ich umorzenia na przestrzeni 20 lat. A jeśli na to nie będzie środków, bo długi tylko rosną i brakuje nawet na bieżącą ich obsługę, udziały „Inwestora” może wykupić miasto. Albo za długi MPWiK-u Inwestor przejmie też udziały miasta …?!

Do końca maja Spółka opracuje nowy „biznes plan” oraz dodatkowe materiały niezbędne dla opracowania memorandum finansowego. W połowie czerwca radni otrzymają bilans i sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok. Następnie wybrana w przetargu instytucja opracuje memorandum finansowe do 30 czerwca. Na tej podstawie będzie rozpisany przetarg na oferty „Inwestorów”. Zebranie ofert przewiduje się do połowy sierpnia, a wybór „Inwestora” do 31 sierpnia. Zakończenie postępowania i podpisanie umowy z „Inwestorem” zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Tym sposobem (a bez cudu się tu nie obejdzie – uwaga moja) w 2017 roku Spółka będzie już bez zobowiązań kredytowych, a „udziały” będą tańsze od „kredytów” … !?

Przeciw tym „planom” stanowczy sprzeciw zgłosił radny Dariusz Wójtowicz i zapowiedział złożenie doniesienia do organów ścigania przestępczości gospodarczej. I jeszcze tylko paru radnych opozycji zgłaszało wątpliwości … Akcje czy udziały w biznesie z naturalnym monopolistą zawsze budziły żywe zainteresowanie Inwestorów. Więc wygląda na to, że – mimo stanowczego protestu radnego Wójtowicza i być może radnych PiS-u – nieuchronnie mieszkańcom się podwoi, a jak dobrze pójdzie to i potroi …

Piotr Oślizło

 

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować