Kampania Wyborcza – Sesja Nadzwyczajna

Komentarz do nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 15 kwietnia 2024 r.

Sesję zwołano na wniosek sześciu radnych, zainteresowanych wyjaśnieniem przez Prezydenta nieprawidłowości zarzucanych przez CBA, i w ślad za tym podnoszonych przez NFOŚ, nieprawidłowości w istocie formalno-prawnych, związanych z umową na likwidację (!?) nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 i związanych z jej kosztowną realizacją. Czynności kontrolne podejmowane przez CBA są w toku, a podnoszone nieprawidłowości, póki co nie mają charakteru definitywnie potwierdzonych uchybień i wydają się być w obliczu trwającej kampanii wyborczej elementem nie fair tej kampanii mającym zdyskredytować urzędującego Prezydenta.

Natomiast mój niepokój i wątpliwości budzi brak jasnej i niedwuznacznej odpowiedzi na pytanie o stosunek kandydatów na prezydentów Mysłowic do art. 38 Konstytucji RP.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Oboje są politykami jednoznacznie kojarzonymi z lewicą, która do ludzkiego życia miewa na ogół stosunek, mówiąc oględnie, ambiwalentny.

Nie jest tajemnicą, że sztandarowym postulatem lewicy jest prawne zapewnienie możliwości bezkarnego mordowania nienarodzonych jeszcze dzieci, afirmowanie obsesji czy dewiacji seksualnych i na tym tle deprawacja dzieci w szkołach, itp. Jako katolikowi pod żadnym pozorem nie wolno mi tego popierać …! Zaś, o ile nie jestem w błędzie, rywale do mysłowickiej prezydentury od takich „preferencji” się nie odcięli … ?

Z kolei chroniczną przypadłością lewicy jest immanentna awersja dla prawdy, projektowanie i budowanie „rozwoju” na fałszywych założeniach. Siłą rzeczy musi to ostatecznie doprowadzić do gigantycznego marnotrawstwa i bankructwa, bo nie żyjemy w próżni. Dlatego martwi mnie i smuci krótkowzroczność i lekkomyślność mieszkańców Mysłowic, tak jakby nie doświadczyli, że dobrymi chęciami bywa wybrukowane piekło. Zamiast wymarzonej pracy nad pracą, wracamy do niweczenia i marnotrawstwa dorobku, do pracy bez sensu …

Natomiast nie jest za późno na modlitwę. Na dobry początek proponuję krótką:

Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka, m.in. jak wyżej, była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami.

Piotr Oślizło

Opis autora

admin

Dołącz do konwersacji

Musisz być zalogowany żeby móc komentować